Rabu, 29 Jun 2011

di negeri sarawak - Google Blog Search

di negeri sarawak - Google Blog Search


Breakdown of RM1.18bil allocated(or abused?) at 10th <b>Sarawak</b> state <b>...</b>

Posted: 27 Jun 2011 10:06 PM PDT

Breakdown of RM1.18bil allocated(or abused?) at 10th Sarawak state elections!

SOALAN NO 130

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN       : LISAN

DARIPADA              : PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH]

TARIKH                    : 21 JUN 2011 (SELASA)

SOALAN                   :

Soalan yang dibangkitkan oleh PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] minta PERDANA MENTERI (Dato' Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak) menyatakan nama projek dan nilai projek pembangunan yang telah diumumkan oleh setiap Kementerian dalam 2 bulan sebelum dan semasa kempen pilihan raya negeri Sarawak pada April 2011. Di antara projek yang telah diumumkan ini, berapakah akan dilaksanakan dalam tahun ini.

Jawapan yang diberi adalah sehingga 30 April 2011, sebanyak 62 program/projek bernilai RM 1.18 billion telah diumum untuk dilaksanakan di seluruh Negeri Sarawak. Program/projek yang diumumkan merupakan program/projek yang telah dirancang lebih awal. Sebanyak 52 projek dilaksanakan dalan tahun 2011 dan selebihnya akan dilaksanakan pada tahun-tahun hadapan.

Butiran mengenai bilangan projek dan kos mengikut kementerian/agensi adalah seperti berikut:

BIL KEMENTERIAN / AGENSI / JABATAN JUMLAH
BIL NILAI (RM)
1 PERUNTUKAN KHAS YAB PERDANA MENTERI (ICU JPM) 34 22,748,000.00
2 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH (KKLW) 13 535,260,000.00
3 KEMENTERIAN SUNBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) 2 2,000,000.00
4 KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF) 1 48,000,000.00
5 KEMENTERIAN KESIHATAN (MOH) 3 212,528,000.00
6 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA) 1 20,000,000.00
7 KEMENTERIAN PELAJARAN (MOE) 5 65,640,000.00
8 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (keTTHA) 1 70,000,000.00
9 KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) 1 200,000,000.00
10 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) 1 4,500,000.00 
  JUMLAH 62 1,180,676,000.00

Pecahan peruntukan yang diluluskan mengikut kategori projek adalah seperti berikut:

BIL KEMENTERIAN / AGENSI / JABATAN JUMLAH
BIL NILAI (RM)
1 BINA/NAIKTARAF MASJID/SURAU 3 3,114,000.00
2 BINA/NAIKTARAF DEWAN/BALAIRAYA 8 6,920,000.00
3 BINA/NAIKTARAF JALAN/LORONG 8 293,060,000.00
4 BAIKPULIH RUMAH PANJANG 4 3,223,000.00
5 BEKALAN AIR 6 334,600,000.00
6 BEKALAN ELEKTRIK 2 20,700,000.00
7 JETI JAMBATAN 3 225,000,000.00
8 BINA/NAQIKTARAF KLINIK/HOSPITAL 3 212,528,000.00
9 BINA/NAIKTARAF SEKOLAH 5 65,640,000.00
10 RANCANGAN TEBATAN BANJIR/PARTI/CULVERT 2 2,000,000.00 
11 SUMBANGAN DAN BANTUAN 9 65,640,000.00
12 RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM 7 2,800,000.00
13 LAIN-LAIN 2 4,800,000.00
  JUMLAH 62 1,180,676,000.00

0.000000 0.000000

Be the first to like this post.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Jawatan Kosong <b>di</b> Suruhanjaya Perkhidmatan Awam <b>Negeri Sarawak</b> <b>...</b>

Posted: 24 Jun 2011 07:24 PM PDT

Jawatan Kosong Terkini di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

Adalah dimaklumkan bahawa mulai tahun 2011, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri akan memperkenalkan Sistem Pengambilan Sepanjang Masa menggunakan Sistem e-Recruitment. Pemohon dipelawa untuk memohon lima (5) jawatan yang diminati dan permohonan tersebut akan sah untuk tempoh satu (1) tahun daripada tarikh permohonan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (dan agensi-agensi pengguna lain) akan menyenarai tapis permohonan apabila terdapat kekosongan jawatan tersebut pada bila-bila masa dalam tahun tersebut.

Terdapat 213 Kekosongan Pelbagai Jawatan.

KLIK SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

ads