Ahad, 22 Julai 2012

11 di bau sarawak - Google Blog Search

11 di bau sarawak - Google Blog Search


Sejarah <b>Sarawak</b>: Rajah Puteh <b>Sarawak</b> 1841-1941

Posted: 10 Jul 2012 08:05 AM PDT


Sarawak Di Bawah Pemerintahan Brooke ( 1841—1941 )          
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bab ini,
  • Menerangkan bagaimana Sarawak diserahkan kepada James Brooke.
  • Menerangkan bagaimana keluarga Brooke mengambil wilayah kesultanan Brunei.
  • Menyenaraikan perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pemerintahan Brooke.
  • Mengambil iktibar dan berasa bangga dengan sumber ekonomi negara kita yang menarik kedatangan kuasa barat.

Bab ini menerangkan bagaimana keluarga Brooke mengambil dan memerintah Sarawak. Kekayaan Sarawak menjadi pendorong kepada James
Brooke untuk mengambil Sarawak. Pada tahun 1839, Sarawak yang dimaksudkan dengan kawasan di sekitar Kuching, adalah wilayah kesultanan Brunei. Ia berada di bawah kawalan Pangeran Mahkota. Sarawak menjadi bertambah penting kerana perniagaan antimoni yang dilombong di Bau. Perniagaan kawasan ini dengan Singapura amat maju. Pemerintahan Pengeran Mahkota yang kejam mencetuskan pemberontakan. Raja Muda Hashim dari Brunei meminta bantuan daripada Brooke; dan pemberontakan tersebut dapat ditumpaskan. Kesultanan Brunei yang lemah, dan kekuatan persenjataan Inggeris, membolehkan James Brooke mendapat apa yang dikehendaki, iaitu menjadi Raja Sarawak. Keluarga Brooke meluaskan kuasa dengan mengambil wilayah Brunei yang lain. Pemerintahan keluarga Brooke telah membawa beberapa perubahan kepada sektor ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun perubahan yang diadakan itu adalah terhad dan lebih menguntungkan pihak luar terutamanya British.
Sarawak ialah sebuah negeri di Malaysia Timur yang juga dikenali sebagai Bumi Kenyalang. Sarawak juga merupakan sebuah negeri yang kaya dengan kebudayaan pelbagai etnik bumiputera. Sarawak berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei pada kurun ke-16. Kerajaan Brunei tidak terlibat secara langsung dalam pentadbiran di Sarawak. Pembesar-pembesar Melayu tempatan dilantik mentadbir Sarawak. Pada 1827, Pangeran Mahkota dilantik memerintah Sarawak oleh Sultan Brunei. Perlantikan ini menyebabkan pentadbiran pembesar-pembesar Melayu tempatan berakhir.
Tujuan Sultan Brunei adalah mahu menguasai ekonomi Sarawak yang semakin berkembang akibat pengeluaran antimoni dan emas. Kedua-dua sumber ekonomi itu dieksport ke Singapura. Perdagangan kedua-dua sumber ekonomi itu membawa keuntungan yang banyak kepada pembesar-pembesar Melayu tempatan.
Pemberontakan di Sarawak (1836 - 1841)
Pembesar-pembesar Melayu Sarawak dan orang Dayak menentang pemerintahan Pangeran Mahkota. Mereka tidak berpuas hati dengan pentadbirannya kerana baginda mengambil alih semua tugas pentadbiran dan kekuasaan pembesar- pembesar Melayu Sarawak. Pangeran Mahkota juga menguasai pengeluaran dan perdagangan antimoni dan emas. Baginda memaksa orang Bidayuh bekerja di lombong-lombong antimoni tanpa upah. Beliau memaksa orang Bidayuh membeli barangan daripadanya dengan harga yang tinggi dan menjadikan anak isteri orang Bidayuh hamba abdi apabila hutang tidak dapat dijelaskan. Akibatnya telah meletus satu pemberontakan. Pemberontakan ini telah dipimpin oleh seorang pembesar Melayu Sarawak, Datu Patinggi Ali.Pemberontakan ini gagal ditumpaskan oleh Pangeran Mahkota. Pada 1837, Pangeran Muda Hashim dihantar oleh Sultan Brunei bagi memulihkan keadaan di Sarawak tetapi gagal. Pada tahun 1939, James Brooke iaitu seorang pengembara British sampai ke Sarawak dengan kapalnya Royalist. James telah dijanjikan jawatan Gabenor Sarawak sekiranya dapat mengamankan Sarawak. Beliau dan angkatan tenteranya berjaya menamatkan pemberontakan tersebut pada 1841. Sarawak kembali aman pada 24 November 1841 dan James Brooke dilantik menjadi Gabenor Sarawak seperti yang dijanjikan. Beliau diberi kuasa menjalankan pentadbiran di Sarawak sebagai wakil Sultan Brunei.
            Perlantikannya disahkan oleh Sultan Brunei melalui satu perjanjian yang ditandatangani pada 1842. James Brooke bersetuju membayar ufti tahunan sebanyak $2,500 kepada Sultan Brunei. Melalui perjanjian tersebut, James Brooke diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Pada tahun 1846, Sarawak diserahkan kepada James Brooke oleh Sultan Brunei. Wilayah Sarawak tersebut meliputi kawasan dari Tanjung Datu hingga ke kawasan di antara Sungai Samarahan dan Sungai Sadong.
Peluasan Kuasa Keluarga Brookedi Sarawak

Setelah menjadi Raja Sarawak, James Brooke berusaha untuk menjadi pemerintah Sarawak yang merdeka. Beliau meminta bantuan angkatan laut
British untuk mengukuhkan kedudukannya. Beberapa petempatan orang Iban dan Melayu yang dianggap berbahaya dimusnahkannya. Pangeran Mahkota dipaksa keluar dari Sarawak. Pangeran Muda Hashim pula dihantar balik ke Brunei. Akibatnya pada 1846, Sultan Brunei atas hasutan pembesar-pembesar istana cuba menghapuskan James Brooke. Sultan Brunei terpaksa mengakui James Brooke sebagai pemerintah Sarawak yang merdeka. Baginda juga menyerahkan Pulau Labuan kepada James Brookeyang  merupakan pengasas pemerintahan Raja Putih di Sarawak. Beliau digantikan oleh anak saudaranya Charles Brooke (1868-1917). Raja Brooke terakhir ialah Vyner Brooke (1917-1946).
Pentadbiran Charles Brooke
Charles Brooke ialah anak saudara James Brooke. Beliau mengambil alih pentadbiran Sarawak pada 1868. Beliau menubuhkan Majlis Negeri untuk memberi peluang kepada ketua-ketua suku kaum mengambil bahagian dalam pentadbiran. Di bawah pentadbiran Charles Brooke, Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian. Seorang Residen mengetuai setiap bahagian. Mereka bertanggungjawab secara langsung kepada Raja Sarawak. Residen dibantu oleh seorang pegawai tempatan (Pegawai Anak Negeri). Pegawai Anak Negeri ini berasal dari keluarga pembesar tempatan dan bertanggungjawab menasihati Residen, mengutip cukai dan mengetuai ekspedisi ketenteraan. Perluasan wilayah Sarawak juga berlaku semasa pentadbiran Charles Brooke. Wilayah Sarawak diperluaskan ke kawasan-kawasan Sungai Baram, Trusan, Limbang dan Lawas. Charles Brooke menggalakkan penanaman lada hitam, gambir, sagu dan getah serta perlombongan antimoni, emas dan arang batu. Beliau juga berjaya menamatkan amalan perhambaan dan pemburuan kepala di kalangan kaum peribumi. Tindakannya ditentang oleh orang Dayak, namun Charles Brooke berjaya mematahkannya.
Pentadbiran Charles Vyner Brooke
Charles Vyner Brooke menggantikan Charles Brooke. Beliau merupakan Raja Sarawak yang ketiga dan terakhir serta tidak begitu berminat memerintah Sarawak. Sewaktu berada di England, beliau menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada pegawai-pegawainya dan pembesar-pembesar tempatan. Pada 24 September 1941, sempena perayaan 100 tahun pentadbiran Brooke di Sarawak, Charles Vyner Brooke memperkenalkan sebuah perlembagaan bagi Sarawak. Charles Vyner Brooke ingin mengubah sistem kerajaan Sarawak dengan memberi penduduk tempatan kuasa yang lebih dalam pemerintahan negeri. Sebelum perlembagaan ini diperkenalkan, raja-raja Sarawak mempunyai kuasa mutlak untuk menggubal undang-undang dan mengawal kerajaan. Vyner Brooke menyerahkan kuasa mutlaknya kepada Majlis Negeri dan Majlis Tertinggi. Majlis Negeri (Majlis Perundangan) boleh membuat undang-undang bagi menjamin keselamatan dan kestabip>
Perubahan di Sarawak di Bawah PemerintahanKeluarga Brooke (1841-1941)
Kerajaan Sarawak diketuai oleh keluarga Brooke iaitu James Brooke, Charles Brooke dan Charles Vyner Brooke yang bergelar Raja Putih Sarawak. Beberapa perubahan telah berlaku dalam pentadbiran. Antara tahun 1841 hingga 1905, James Brooke dan Charles Brooke telah meluaskan beberapa wilayah Kesultanan Brunei. Wilayah Sarawak semakin luas. Pemerintahan keluarga Brooke dibantu oleh Majlis Tertinggi yang pada peringkat awalnya dianggotai oleh Raja Sarawak, Residen Bahagian Pertama dan pembesar tempatan. Bendera pertama negeri Sarawak diperkenalkan pada tahun 1848 Sarawak telah dibahagikan kepada lima kawasan iaitu Bahagian Pertama, Bahagian Kedua, Bahagian Ketiga , Bahagian Keempat dan Bahagian Kelima. Setiap bahagian ditadbir oleh seorang Residen. Residen dibantu oleh Penolong Residen, Pegawai Daerah, Penolong Pegawai Daerah, Pegawai Anak Negeri dan Ketua Kampung (Tuai Rumah).
Semasa pemerintahan keluarga Brooke, sistem pemerintahan tradisional dikekalkan. Pembesar-pembesar Melayu yang disingkirkan oleh Pangeran Mahkota dahulu dilantik semula termasuklah Datu Patinggi, Datu Temenggung, Datu Bandar dan Datu Imam. James Brooke memperkenalkan pemerintahan monarki dan melalui sistem ini raja berkuasa mutlak.Beliau juga berusaha menamatkan amalan pemburuan kepala dan perhambaan. Satu kod undang-undang diperkenalkan untuk menjaga keamanan negeri. James Brooke berjaya menghapuskan pusat kegiatan lanun di Saribas, Rimbas dan Batang Baru pada tahun 1850. Ketika Sarawak dalam pemerintahan Charles Brooke, beliau menubuhkan Majlis Negeri untuk memberi peluang kepada ketua-ketua suku kaum mengambil bahagian dalam pentadbiran. Kegiatan ekonomi sektor pertanian diubah daripada pertanian sara diri kepada pertanian dagangan.
Perubahan Ekonomi dan SosialPerubahan Ekonomi
Ketika pemerintahan keluarga Brooke, kegiatan pertanian sara diri telah bertukar menjadi pertanian dagangan. Tanaman tradisional seperti lada hitam, sagu dan gambir ditanam secara meluas untuk tujuan eksport. Sagu ditanam oleh orang Melanau di kawasan Mukah dan Oya. Pada kurun ke-19, sagu merupakan antara eksport utama Sarawak. Lada hitam banyak ditanam di Bahagian Pertama, terutamanya di sekitar Kuching. Ramai orang Cina memasuki Sarawak untuk mengusahakan tanaman lada hitam, gambir dan getah. Sarawak merupakan pengeksport kedua terbesar lada hitam dunia pada tahun 1937. Tanaman kelapa diusahakan oleh orang Melayu di Bahagian Pertama dan Kedua. Pada 1905, getah mula ditanam di Sarawak. Pada kurun ke-20, getah yang ditanam oleh pekebun-pekebun kecil menjadi bahan eksport utama Sarawak. Satu lagi tanaman baru yang diperkenalkan di Sarawak ialah tanaman tembakau. Tembakau ditanam di Lundu. Perusahaan kayu balak yang dikuasai oleh orang Cina diusahakan di kawasan pedalaman dan hutan di sepanjang pantai.
            Sehingga 1870-an, perlombongan antimoni penting terhadap kemajuan ekonomi Sarawak. Antimoni dan emas dilombong di kawasan berdekatan Bau. Arang Batu pula dilombong di Simunjan . Pada kurun ke-20, galian yang utama dilombong ialah petroleum. Usaha mencari gali minyak dijalankan oleh Syarikat Borneo. Pada 1910, telaga minyak yang pertama dibuka di Miri. Minyak ditapis di kilang-kilang penapis minyak di Lutong. Perlombongan mendatangkan hasil pendapatan yang banyak kepada Sarawak. Charles Brooke hanya membenarkan Syarikat Borneo melibatkan diri dalam pertanian dan perlombongan untuk menjaga kepentingan penduduk tempatan.
Perubahan sosial turut berlaku di Sarawak kesan daripada perkembangan ekonominya. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan tersebut tidak banyak memanfaatkan penduduk tempatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan Brooke telah memperkenalkan sistem pendidikan Melayu. Sekolah rendah Melayu turut ditubuhkan tetapi taraf pendidikannya rendah. Oleh itu, pendidikan Melayu ketinggalan. Pemerintahan Brooke memberi bantuan kepada sekolah Inggeris. Kebanyakan daripada sekolah Inggeris didirikan oleh mubaligh- mubaligh Kristian. Orang-orang Cina pula mendirikan sekolah-sekolah Cina dengan menggunakan buku dan sukatan pelajaran dari negara berkenaan.
Dari segi perhubungan, sistem pengangkutan darat, air dan udara di Sarawak turut diperbaiki.terutama di sekitar bandar Kuching. Bandar Kuching telah bertukar wajah menjadi bandar diraja dan pusat pentadbiran Brooke yang dilengkapi dengan kemudahan asas. Bangunan-bangunan bercirikan barat telah didirikan dan dianggap sebagai anak pelabuhan Singapura. Jalan raya dan landasan kereta api juga dibina . Pengangkutan air diperluaskan dengan beberapa syarikat perkapalan memulakan perkhidmatannya di Kuching. Selain itu, perkhidmatan pos, telegraf dan telefon turut diperkenalkan. Untuk memastikan penduduk mendapat rawatan kesihatan yang sewajarnya maka hospital-hospital didirikan di bandar-bandar seperti Kuching dan Sibu.
Sarawak Rangers ditubuhkan sebagai langkah untuk memastikan keamanan Sarawak terpelihara. Masyarakat majmuk wujud di Sarawak berikutan kemasukan ramai imigran. Beberapa bandar baru seperti Miri dan Sibu berkembang selepas kedatangan orang Cina. Ekonomi Sarawak telah dikuasai oleh orang Cina. Raja-raja Brooke mengamalkan dasar pecah dan perintah untuk menjaga kepentingan dinasti mereka. Setiap kaum diberi peranan tertentu . Orang Melayu diberikan peranan utama dalam bidang pentadbiran. Orang Iban diberikan peranan dalam bidang ketenteraan. Orang Cina pula hanya boleh melibatkan diri dalam bidang ekonomi.

11 di simunjan sarawak - Google Blog Search

11 di simunjan sarawak - Google Blog Search


Percaya Atau Tidak..? Tanda Salib (Cross) Kelihatan <b>Di Simunjan</b> <b>...</b>

Posted: 21 Apr 2012 11:56 PM PDT

Balik dari Gawai nanti gua upkan yg lebih jelas bro.. Ni mmg kurang jelas krn diambil dr jarak jauh.. Difahamkan cd tntg perkara ni ada dijual..

Org kampung gua bagitau kisah kejadian salib (cross) ni krn ada seorg ibu yg menangis tak henti2 selepas anaknya meninggal dunia selepas meninggal semasa menjadi betugas sebagai askar.. Selepas tu emaknya mendapat mimpi anaknya bagi nasihat supaya emaknya berhenti menangis krn dia akan kelihatan di pokok kelapa tersebut. Selepas tu lh kejadian tanda cross tu muncul..

11 di mukah sarawak - Google Blog Search

11 di mukah sarawak - Google Blog Search


Ikan Keli Gergasi <b>Di Mukah Sarawak</b> |Hijau Rimba 3

Posted: 19 Jul 2012 01:50 AM PDT


Seekor ikan keli bersaiz gergasi telah ditangkap oleh nelayan di Mukah, Sarawak. Berita tentang ikan keli gergasi ini telah menggemparkan bukan sahaja penduduk tempatan tetapi seluruh Malaysia. Ikan pelik yang mempunyai berat lebih kurang 2 tan (2000kg) itu dikatakan tersesat dan mati di tepian sungai. Seorang pemborong ikan cuba mengangkat ikan keli tersebut dengan menggunakan kren tidak berjaya. Dia hanya berjaya mengangkat ikan keli gergasi itu hanya selepas menyiat kulit ikan pelik itu. Daging ikan keli gergasi itu dikatakan dipotong-potong dan dijual dengan harga RM6 sekilo. Satu kampung boleh kenyang kalau buat kenduri ni. Mari kita tengok gambar pelik ikan keli gergasi yang terdampar di Mukah Sarawak ini. Jom!
....................................................

11 di sri aman sarawak - Google Blog Search

11 di sri aman sarawak - Google Blog Search


Sejarah <b>Sarawak</b>: <b>SRI AMAN</b>

Posted: 14 Jul 2012 07:30 AM PDT


1.0 Lokasi dan latar belakang Kubu Alice
Kubu Alice terletak di daerah Sri Aman, Sarawak. Ia terletak tidak jauh dari Bandar Sri Aman.
Kubu Alice merupakan sebuah bangunan yang bertingkat dua dan berbentuk segi empat. Saiz bangunan Kubu Alice ialah lebih kurang 67m panjang dan 60m lebar. Kubu ini dicat dengan warna putih dan dibina dengan sejenis kayu yang sangat keras di Sarawak pada masa itu.
Di belakang bangunan Kubu Alice terdapat sebuah tanah lapang yang menunjukkan ke Sungai Batang Lupar, Sri Aman. Di cerun bukit, terdapat sebuah pintu pagar yang besar. Di sebelah kiri dan kanan bangunan terdapat sebuah menara tinggi.
Di sekeliling kubu ini telah disediakan meriam-meriam besar yang mengelilingi kubu ini. Ini adalah untuk berperang dengan musuh tempatan pada masa itu.
Kubu Alice yang terdapat di Bandar Sri Aman adalah dibina di atas bukit di tebing Sungai Batang Lupar. Itulah satu-satunya peninggalan sejarah yang terdapat di bahagian Sri Aman. Ia adalah salah satu bangunan yang tertua di Sarawak. Ia telah diistiharkan sebagai bangunan bersejarah pada 10 Februari 1971.
Pembinaannya adalah kira-kira 12 bulan. Kubu Alice ini dibina oleh orang tempatan. Semua pembelanjaan dibiayai oleh Charles Brooke. Jarak Kubu Alice dari Bandar Sri Aman adalah kira-kira 500m. Semua peralatan untuk membina Kubu Alice adalah dibawa dari muara Sungai Batang Skrang.
Kubu Alice asal sebagai Kubu James. Ia dibina pada tahun 1849 di daerah Skrang. Disebabkan kedudukan yang begitu strategik, Charles Brooke telah memindahkan kubu tersebut pada tahun 1864 ke tempatnya sekarang. Ia kemudiannya dinamakan Kubu Alice. Ia mengambil sempena nama isterinya, Ranee Margaret Alice yang dibina di Simanggang, pada tahun 1970. Wang sebanyak RM1,011,111 digunakan untuk pembinaan bangunan bersejarah itu.
3.0 Sebab Bangunan Dibina
Bangunan Kubu Alice terletak di sebelah kiri madek (1849). Kubu tersebut dikenali sebagai Kubu James. Kubu Alice dibina di Sri Aman pada masa dahulu adalah untuk menggantikan sebuah kubu yang berperanan sebagai pusat pentadbiran, pusat pertahanan, mahkamah, penjara atau hospital.
Bangunan Kubu Alice berperanan menjadi pusat pertahanan. Ia dibina di atas anak bukit. Ini untuk mengawasi laluan, perhubungan sama ada dari hulu atau hilir Sungai Batang Lupar. Ia senang mengebom kapal-kapal yang serang melalui belok Sungai Batang Lupar dengan adanya kedudukan yang strategik tersebut.
Kubu Alice adalah sebagai pusat pentadbiran semasa pemerintahan kerajaan Brooke. Sistem pentadbiran Mornaki telah diperkenalkan. Dalam sistem pentadbiran Mornaki itu, Raja Putih majlis tertinggi dan majlis negeri, seterusnya diikuti dengan Residen. Di bawah Residen akan dibantu oleh Pegawai Anak Negeri. Tugas Pegawai Anak Negeri adalah untuk memungut cukai, menasihati Residen dan mengetuai gerakan tentera.
Bangunan Kubu Alice juga berperanan sebagau mahkamah. Dalam mahkamah ini, Charles Brooke mengendalikan kes membunuh dan mencuri, manakala kes-kes biasa seperti kes berhutang dan kes bergaduh dikendalikan oleh kakitangan kerajaan.
Di tingkat bawah Kubu Alice merupakan sebuah penjara. Ia berfungsi sebagai tawaran musuh. Kerajaan Brooke membina penjara ini khas untuk menempatkan pesalah-pesalah.
Kubu Alice diperbuat daripada kayu belian derma. Kubu Alice mempunyai keluasan yang tidak ketahui. Ia mempunyai menara pada setiap sudutnya berwajah lima.
Dinding yang menghadap ke sungai mempunyai banyak tingkap. Ia menghampiri dengan lantai tingkap atas. Ini untuk memudahkan meriam untuk menembak sasaran di sungai. Di bahagian bawah sekali ialah kaca. Dawai dan atas sekali ialah papan belian kaca diletakkan di bawah sekali untuk tidak bagi orang penjara tidak dapat melarikan diri. Ruang tengahnya adalah luas dan mempunyai sebuah tangga dan boleh turun dan naik jika mempunyai serangan musuh. Pagar Kubu Alice adalah dibuat daripada besi yang amat tajam.
Bangunan Kubu Alice mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik keranan kedudukannya yang amat strategik. Bangunan Kubu Alice ini amat indah jika dipandang  pada waktu petang dengan bunga dan pokok yang lebat. Para pelawat yang kebetulan melintasi kawasan ini mungkin akan tertarik dengan bangunan bersejarah ini. Jadi Bangunan Kubu Alice akan menjadi terkenal di Bandar Sri Aman.
5.0 Kepentingan Bangunan Masa Kini
Kubu Alice merupakan salah satu tempat untuk semua orang berkunjung termasuk pelancongan dan luar negeri. Kubu Alice juga digunakan sebagai tempat pentadbiran dan sebagainya. Di samping itu, Kubu Alice juga merupakan tempat pelancongan.
Banguanan Kubu Alice juga merupakan salah satu daripada bangunan bersejarah yang terdapat di Sri Aman. Bangunan ini terletak berhampiran dengan Sungai Batang Lupar. Selain itu, ia juga mempunyai sejarah bangunan yang penting dan Kubu Alice juga merupakan tempat untuk orang ramai berehat  di tempat yang disediakan. Dengan adanya bangunan Kubu Alice ini, orang ramai akan dapat mengetahui sejarah bangunan Kubu Alice ini lebih teliti dan lanjut.
6.0 Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Segala keadaan yang ada pada bangunan sudah ada banyak perubahan dan juga ada yang sudah rosak. Contohnya yang ternyata sekali ialah semua barang yang telah rosak di dalam banguanan Kubu Alice telah ditukarkan dengan yang baharu.
Banguanan Kubu Alice dijaga dengan baik agar keadaannya tidak mudah rosak. Pihak yang berkuasa hendaklah menggantikan bahagian yang rosak kepada yang baharu.
Dari segi kawasan pula, ianya sentiasa dibersihkan sekali seminggu. Rumput-rumpai yang panjang dipotong agar keadaan sekeliling bangunan kelihatan bersih, cantik, dan menarik. Orang ramai juga tidak membuang sampah-sarap di merata-rata tempat berhampiran dengan Bangunan Kubu Alice. 

11 di marudi sarawak - Google Blog Search

11 di marudi sarawak - Google Blog Search


Perutusan Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia Sempena Peristiwa <b>...</b>

Posted: 09 Jul 2012 04:00 PM PDT

[unable to retrieve full-text content]Sebagai seorang wakil kepada penduduk di Pekan Marudi Baram, Sarawak ini saya ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pemimpin nombor satu kita iaitu DATUK SERI MOHD. NAJIB RAZAK kerana ...

JANTAN GEL ~ MASKULINSIDE E-STORE

Posted: 18 Jul 2012 08:30 AM PDTKepada rakan-rakan sama ada bakal suami, suami kepada seorang isteri ataupun suami yang berpoligami. Saban hari kita sering didedahkan dengan pelbagai permasalahan dalam institusi perkahwinan yang berpunca dengan masalah di ranjang.
Tidak dapat dinafikan ramai suami yang berhabisan beribu ringgit dalam usaha untuk memenuhi tanggungjawap mereka sebagai suami. Malahan ada juga yang berani mengambil risiko menggunakan pelbagai jenis ubatan yang kadang kala tidak di iktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jangan korbankan "si perkasa" hanya kerana anda tidak mengetahui rahsia sebenar untuk tahan lama di ranjang bersama "pengantin" anda.

Hakikatnya, masalah utama lelaki Asia ialah ejakulasi pramatang atau "cepat pancut". Ini berpunca dari cara pemakanan dan kehidupan seharian kita sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Jadi tidak dapat dinafikan ada diantara suami yang "melarikan" diri dari menjalankan tanggungjawap kepada isteri dan membiarkan isteri makan luar…

Kini..Anda tidak perlu mengambil risiko kesan ubat-ubatan atau membayar ribuan ringgit demi membahagiakan isteri.
Saya juga merupakan seorang suami yang mendambakan kebahagiaan bersama isteri di ranjang. Saya percaya seorang isteri layak mendapatkan nikmat yang sama ketika berjimak, malahan bukan sekadar nikmat pada malam itu sahaja. Saya mahukan isteri tercinta saya bahagia dan saya tidak perlu memanggilnya ke ranjang tanpa dia rela. Bahagianya seorang suami apabila tiap malam merupakan malam pertama buat mereka..Ya, itulah yang berlaku dalam kehidupan saya sebagai seorang suami meskipun sudah memiliki 2 cahaya mata.
Sebelum saya memiliki rahsia tahan lama ini, setiap malam saya menjadi gusar selepas berjimak. Lebih merisaukan lagi apabila si isteri tidur awal dan memalingkan muka dari saya.
Alhamdulillah, setelah saya mengaplikasikan rahsia tahan lama ini segalanya berubah. Alangkah bahagianya bila melihat si isteri tersenyum kepuasan dan minta "seround" lagi. Oleh itu saya dengan bangganya memperkenalkan rahsia kebahagiaan saya di ranjang:

Pancutan pra matang atau masalah cepat pancut amat tidak disukai wanita. Antara punca pancutan pra matang adalah kegelian melampau dialat sulit lelaki.
Jantan Gel membantu anda dengan mengurangkan kegelian dizakar anda.

Hasilnya? Jimak Lebih Lama dan Isteri Tersenyum Puas.

Jantan Gel direka khusus untuk membantu lelaki tahan lebih lama diranjang, meningkatkan keyakinan diri dan memuaskan pasangan. Jantan Gel diformulasikan 100% dari herba melayu purba yang telah diiktiraf turun temuran dalam membantu lelaki tahan lebih lama diranjang.


Butea Superba
Merupakan herba dari Thailand. Di Thailand, ia dikenali sebagai Red Kwao Krua. Terkenal di Thailand sebagai penggalak seks buat kaum lelaki.
Dr Wichai Cherdshewasart sainstis di Chulalongkorn University, Thailand telah mengesahkan bahawa Butea Superba mempunyai sifat semulajadi dalam menyembuhkan penyakit mati pucuk.
Butea Superba adalah antara bahan yang terdapat dalam Jantan Gel.


LintahPada zaman dahulu, lintah dijadikan minyak dan diurut pada zakar lelaki. Ia dipercayai mampu membesarkan zakar lelaki.
Kini perubatan moden telah mengakui khasiat Lintah. Khasiat Lintah terletak pada air liurnya. Air liur lintah mengandungi bahan yang mampu mencairkan dan melancarkan darah.


Gambir Serawak
Sejenis tumbuhan yang dihasilkan dari getah kayu pokok gambir yang banyak terdapat di dalam hutan Negeri Sarawak, Malaysia. Ia juga dikenali dengan nama Born, Gambier, Borneo Cat's claw, Una de Gato dan Kerangas. Ia diperolehi di dalam hutan tebal di kawasan pendalaman di bahagian Long Panai, Marudi, Sarawak.
Keberkesanan gambir Sarawak memang telah diketahui berabad lamanya khususnya bagi penduduk-penduduk di Negeri Sarawak. Penggunaan gambir secara meluas telah menular ke semua negeri di Semenanjung Malaysia malah ke beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Singapura. Kesan dari penggunaan telah terbukti memberikan hasil yang luar biasa dan lebih murah berbanding ubat moden yang menelan belanja yang tinggi.

Cara Guna Jantan GelPicit sedikit gel ke jari anda. Sapu secara sekata dikepala zakar, takuk kepala zakar dan urat pari. Biarkan sejam sebelum bilas dengan air paip. Kemudian anda boleh bersama. Kesan gel akan lebih kuat sekiranya anda biarkannya lebih lama dizakar anda.
Kami mengesyorkan anda menggunkan Jantan Gel selepas mandi petang. Biarkan gel tersebut meresap. Bila anda mahu bersama isteri anda pada selepas insyak baru dibilas dengan air. Kesan Jantan Gel mampu bertahan sehingga 9 jam. Walaupun anda tidak jadi bersama dengan isteri anda pada malam tersebut tidak mengapa kerana Jantan Gel tidak memberbahayakan.

Cara penggunaan berserta gambar ada disertakan sekali.
Perhatian! Jika anda pengguna Jantan Gel kali pertama, sila guna dalam kuantiti yang sedikit dahulu untuk mengetahui amaun yang sesuai untuk anda. Zakar setiap lelaki adalah berlainan dan masing-masing memerlukan amaun gel yang berbeza. Jika penggunaan pada hari ini tidak memberikan perbezaan, sila gandakan amaun gel untuk hari esok. Dan pastikan gel dibiarkan pada zakar sekurang-kurangnya 1 jam (lebih lama lebih baik).

Soalan-Soalan Lazim Berkenaan Jantan Gel

Apa beza Jantan Gel dengan produk-produk lain yang terdapat di internet?
Kebanyakkan produk gel tahan lama yang dijual di internet tidak mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada juga antara gel tahan lama tersebut mempunyai isi yang sangat sedikit iaitu 2ML dan dijual pada harga yang tidak masuk akal.
Jantan Gel telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. No pendaftaran kami adalah NOT091202590K. Jantan Gel mempunyai isipadu sebanyak 10ML dan ianya sangat kuat. Hanya sedikit sahaja diperlukan untuk kesan maksimum. Dan 1 unit Jantan Gel mampu bertahan lebih sebulan jika diguna dengan cermat.

Bolehkah Jantan Gel digunakan bersama kondom?
Jantan Gel boleh digunakan bersama kondom. Sila bilas zakar dengan air paip sebelum menggunakan kondom.

HARGA - RM60 FREE POSLAJU

11 di daro sarawak - Google Blog Search

11 di daro sarawak - Google Blog Search


SK BAYANG <b>DARO SARAWAK</b>: TARIAN <b>DI</b> DEWAN SUARAH <b>...</b>

Posted: 05 May 2012 12:00 AM PDT

Antara Perkongsian Gambar

ads